Skip to main content

Fasaderenhold etter vinteren

Mange borettslag og sameier trenger å ha en vedlikeholdsplan for sine bygg, hvor periodisk fasaderenhold er en viktig komponent. Det er viktig å huske på at vedlikeholdskostnadene vil derfor bli høyere jo lenger man venter med rengjøring av fasaden. Det er anbefalt å vaske fasaden årlig for å vedlikeholde og forebygge.

Byggets vegger og fasader påvirkes av værforhold som regn og snø, som kan forårsake fuktskader. Dessuten kan skitt, støv og graffiti forårsake skade på en bolig. Med de siste årenes milde vintre har vekstbetingelsene for sopp og grønske på fasader blitt gode. Skitt og smuss på fasaden ødelegger ikke bare malingsfilmen, den gir også grobunn for grønske og svertesopp.

For å bøte på dette bør man få fasaderenhold fra et profesjonelt rengjøringsfirma som utfører rengjøring som også inkluderer et ekstra lag med beskyttelse. Ved å impregnere fasaden kan man forebygge en fremtidig skade som forårsakes av forurensning og fuktighet.

Her er de tre vanligste metodene når det gjelder vask av fasader:

Vasking og spyling
Høytrykksspyling der vi avpasser trykket og temperaturen i forhold til materialene i fasaden, kan brukes på de fleste fasader. Vær oppmerksom på at skader som frostsprenging, saltutslag og andre fuktskader kan oppstå ved overdreven spyling med høyt trykk og mye vann.

Mekanisk rengjøring
Mekanisk rengjøring utføres med sandblåsing (sand som blåser med trykkluft mot fasaden). Dette sliper bort smusset.Både tørr sand og våt sand kan brukes til sandblåsingen. Denne metoden kan føre til slitasje på fasaden. Mye støy, støv og sand er også negative konsekvenser ved mekanisk rengjøring. Grundig spyling med vann for å fjerne sand og støv er nødvendig etter sandblåsingen.

Kjemisk rengjøring
Enkelte ganger kan oppløsing av fastsittende smuss være nødvendig før spyling. Man må ta først fukte porøse materialer med rent vann før kjemikaliene legges på. Dermed trenger ikke kjemikaliene inn og skader materialet.Grundig spyling av flaten er viktig etter kjemisk rengjøring. Det er viktig å få bort alt av rester etter kjemikaliene.

Kilde: Else Liv Hagesæther (2002), Renhold – Harde materilaler, Oslo: Yrkeslitteratur AS