Skip to main content

Hva er nødvendig teknologi i renholdsbransjen?

Vi kontaktes ukentlig om nye maskiner, rutiner og systemer Royal Renhold bare MÅ ha for å være konkurransedyktige, men stemmer egentlig dette?

Vi kontaktes ukentlig om nye maskiner, rutiner og systemer Royal Renhold bare MÅ ha for å være konkurransedyktige, men stemmer egentlig dette? Moteordene som florerer og som brukes flittig er robotisering, digitalisering, IoT og sensorteknologi. Vi ser det konstant nødvendig å foreta kost-nytte betraktninger i en konkurranseutsatt bransje, men finnes egentlig teknologien som bringer oss nærmere en bedre tjenesteleveranse?

Dagens typiske renholdsleveranse leveres i stor grad uten digitale eller det mange vil se på som moderne hjelpemidler. De fleste større virksomheter har selvfølgelig tatt i bruk digitale hjelpemidler knyttet til tilstedeværelse- og timerapportering, mens noen i tillegg har nettbaserte saks- og kundesystemer. Datafangst, kunde og personalsystemer er med andre ord i stor grad digitalisert, men det mangler storskalautrulling av teknologi på det operasjonelle nivå. Altså digitale og robotiserte hjelpemidler som gjør kjernetjeneste enten bedre eller mer effektiv.

Royal Renhold har sammen med våre samarbeidspartnere over en 10 årsperiode overvåket spesielt utviklingen knyttet til renholds-roboter. Argumentene for bruk er at det skal være tidsbesparende og en miljøgevinst å ta i bruk. Foreløpig er dog bruksområdene, på de lite selvgående robotene, svært begrenset. Slik dagens teknologi er passer dette best på større åpne områder (gymsaler mv), men maskinene vil fortsatt være avhengig av operativt personell i forhold til start og stopp.

 • Innført teknologi i Royal Renhold
  • Tilstedeværelsesrapportering (GPS og QR på alle plattformer)
  • Timerapportering (QR, WEB på alle plattformer)
  • Kundesenter og sakssystem
  • Sensorteknologi (tellesystem knyttet til antall besøkende og renholdsfrekvenser)
  • HRM systemer for utvikling av personell
  • LMS – læringssystemer for opplæring gjennom Royal Akademiet 
 • Under utvikling og overvåkning i Royal Renhold
  • Sensorteknologi (støvfall og bevegelse)
  • Sensorteknologi for sporing av maskiner
  • Roboter for gulvrengjøring
  • Roboter for støvsuging

Hvorfor følger vi utviklingen så nøye? Vi gjør dette fordi vi tror at digitaliseringen på sikt vil sikre en bedre arbeidsplass, effektiv kostnadsstruktur, bedret intern logistikk og en enklere tilnærming til leveransen (renholdsinnsats basert på faktisk behov). Det vi videre er helt sikre på er at vi i 2030 fortsatt vil være 100% avhengig av våre 300 servicemedarbeidere og at menneskene skal og må være i fokus for å sikre en fullskala leveranse av renhold eller andre tjenester til bygg. Teknologiske fremskritt og fancy apper kan med andre ord aldri fullt ut erstatte personellet i vår bransje, men en mer faktabasert leveranse kan det hjelpe oss med.

Ta kontakt med oss for en prat om du er like nysgjerrig som oss!