Skip to main content

Coronavirus

Hver dag bistår Royal Renhold og vårt fagmiljø i kampen mot Covid-19 viruset. Vi gjør det vi kan best for å forebygge smitte og redusere risiko.

Hygienetiltak på arbeidsplassen

God håndhygiene er forebyggende ved alle typer luftveisinfeksjoner, også Covid-19, og ved å følge de konkrete rådene fra FHI i forhold til hygiene kan vi sammen bistå i kampen med å undertrykke viruset og gjøre omgivelsene rundt oss trygge.

  • Hyppig håndvask med såpe og vann. Alkoholbasert desinfeksjon bør benyttes der såpe og vann ikke er tilgjengelig.
  • Unngå berøring i ansiktet
  • Ha desinfeksjonsmiddel tilgjengelig i inngangspartier, i kantiner og på serveringssteder
  • Alle berøringsområder, som toaletter og vaskeservanter, håndtak, heisknapper og andre gjenstander som er utsatt for hyppig berøring, bør rengjøres ofte med vanlige rengjøringsmidler. Grundig rengjøring med såpe og vann anbefales. Alkoholbasert desinfeksjon kan benyttes på allerede rene flater, som f.eks. mus, tastatur, telefoner, håndtak og heisknapper.
  • Utvid antall renholdsdager

I perioder med bekymring for smitte eller ved smitteutbrudd bør arbeidsgiver ha evnen til å utvide sin hygienepraksis. Ved å tilpasse rutinene, enten som en fast del av renholdet eller sesongbasert, vil vi sammen begrense smittespredningen.

Royal Renhold kan hygiene

Faglige og metodiske tiltak vil bidra til å bryte smitteveiene, både oss mennesker imellom, og mellom mennesker og objekter. Vi anbefaler god personlig hygiene sammen gode renholdsrutiner, i tråd med anbefalinger fra helsemyndighetene. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Spør oss gjerne om råd tilpasset din bedrift.