Helse, miljø og sikkerhet

Royal Renhold har fokus på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) når vi leverer våre renholdstjenester til bedrifter og offentlige bygg i Akershus, Oslo og omegn.

Helse
Vi har som målsetting å arbeide for at ansatte og andre, ikke utsettes for en uakseptabel helserisiko. Bedriften legger vekt på å skape et godt arbeidsmiljø. Derav iverksette tiltak som kan føre til lavere sykefravær ved å benytte prosedyre for oppfølging av sykmeldte.

De ansatte skal melde fra om skader, tilløp til skader eller yrkesrettet sykdom, ved å fylle ut skademelding som leveres til nærmeste leder. Denne distribueres for videre behandling.

Miljø
Våre medarbeidere utfører sine oppdrag slik at det fører til minst mulig skade på det interne så vel det eksterne miljø. Vi er en miljøbevisst bedrift som kun benytter miljøvennlige renholdskjemikalier. Royal Renhold AS er et Svanemerket rengjøringsfirma.

Sikkerhet
Royal Renhold AS skal utføre sin virksomhet på en slik måte at ansatte og andre ikke utsettes for en uakseptabel sikkerhetsrisiko. Vi er en pålitelig leverandør, kunde og samarbeidspartner. Dette omfatter også tap og/eller misbruk av bedriftens og våre kunders kunnskaper og materielle verdier.  Vi utfører risikoanalyse på alle våre kunder.