Miljø i fokus

Vi sørger for rene lokaler med ren samvittighet. Vi ønsker å være Norges mest miljøvennlige leverandør av renholdstjenester. Vi er helt CO2-nøytrale, og er stolte av å være eneste renholdsfirma i bransjen som både har fått Svanemerket, mottatt medlemsbevis i Grønt punkt og blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Royal Renhold AS fikk i 2009 status som svanemerket bedrift.

Dette betyr at vi benytter svanemerket på alle våre rengjøringstjenester. Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Merket garanterer at produktet/tjenesten holder en høy miljø- og kvalitetsmessig standard. Svanemerket er en uavhengig ordning hvor alle interesser er representert i styrende organer. Stiftelsen miljømerking forvalter Svanen i Norge, og er både med på å utvikle kriterier og kontrollerer at de følges. Det finnes kriterier både for produkter og tjenester. Produktet/tjenesten holder en høy miljø- og kvalitetsmessig standard, og merket garanterer at det er tatt helse- og miljøhensyn i hele produktets livsløp.

Royal Renhold AS ble i 2007 miljøsertifisert som et miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifiseringsordning for bedrifter og virksomheter. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. For å bli sertifisert, må man som renholdsbedrift gjennom en miljøanalyse og oppfylle definerte bransjekrav.