Skip to main content

Best på miljø og bærekraft

Det er viktig både for oss og våre kunder å ha et bærekraftig og miljøvennlig produkt. Royal Renhold leverer renholdstjenester som er miljøvennlige i alle ledd, og som skaper et sunnere miljø både for ansatte og i lokalene hvor vi jobber. Våre sertifiseringer og vårt ansvar for bærekraftig og miljøvennlig drift gjør oss til en foretrukken leverandør.

Miljøvennlig renhold

Fordelene med miljøvennlig renhold for våre kunder er et sunt og godt innemiljø som ansatte vil trives i. Med skånsomme midler forlenger vi levetiden på byggets interiør og overflater, noe som også gir økonomiske gevinster.

Miljøsertifiseringer

Royal Renhold er Svanemerket (siden 2009), det offisielle miljømerket i Norden, som stiller høye krav til rengjøringsmidlene vi bruker, produktets effektivitet og emballasje, i tillegg til arbeidsmiljø. 

Vår miljøpolitikk er streng, og vi er veldig stolte av å være Svanemerket. Det holder oss oppdatert på den nyeste teknologien og mulighetene, og sørger for at alle ledd i prosessen er bærekraftige. Du får en helhetlig leveranse med kvalitet fra oppstart til gjennomførelse. 

Svanemerket stiller blant annet krav til:

  • Miljø- og helsekrav i kjemikalier

  • Reduksjon av mengden kjemikalier som brukes

  • Effektiv transport

  • Avfallshåndtering og mengder

For å være Svanemerket går vi hvert år gjennom stadig strengere krav. Du kan være trygg på at Royal Renhold er en leverandør som tar miljø og etikk på alvor.

I tillegg er vi Miljøfyrtårn-bedrift, som blant annet stiller krav til arbeidsmiljø, opplæring, rutiner, rengjøringsmidler og andre innkjøp. Miljøfyrtårn er en norsk, offentlig sertifiseringsordning for bedrifter og virksomheter. For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må man som renholdsbedrift gjennom en miljøanalyse og oppfylle strenge bransjekrav. Vi jobber systematisk med miljøtiltak, og resertifiseres hvert tredje år.

FNs bærekraftsmål

Valget av oss som renholdsleverandør skal være basert på seriøsitet, kvalitet og bærekraft. I tillegg til våre miljøsertifiseringer har vi derfor satt oss som ambisjon å bidra til å oppfylle tre av FNs 17 bærekraftsmål. Med det ønsker vi å delta i en felles innsats med næringsliv og myndigheter for våre globale bærekraftsutfordringer.

FNs bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet handler om å “sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder”. Dette bidrar vi til gjennom å skape et godt inneklima i lokalene vi rengjør, samt at våre ansatte bruker riktig og moderne utstyr. HMS og gode rutiner sikrer bedre helse for kunden og ansatte.

Bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst handler om å “fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle”. Vi tar godt vare på våre ansatte gjennom ordentlig opplæring og gode vilkår. Alle våre medarbeidere har tariffavtale og en trygg arbeidsplass. For oss er ordentlighet viktigere enn overskudd. 

Bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon handler om å “sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre”. Alle ledd i vår leveranse er basert på bærekraft. Dette stadfester seg i vår bruk av Svanemerkede produkter, miljøsertifiseringer, bruk av elektriske firmabiler og nyere metoder for vasking som inkluderer mindre forbruk av rengjøringsmidler. Vi skal være best på miljø.

Vårt ansvar

I tillegg til våre offisielle sertifiseringer, gjør vi det som trengs for å leve opp til vårt miljøansvar. Våre firmabiler er elektriske, vi kildesorterer på kontoret og vi sørger for at våre ansatte har det bra på jobb. Tett oppfølging av våre medarbeidere sørger for et godt arbeidsmiljø, også på det sosiale plan.

Kontakt oss i dag for å gjøre et bærekraftig valg på renholdstjenester.